Vážení občané,

   

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. 149 ze dne 12. 12. 2007

 

Rozpočet Městské části Praha 13 na rok 2008.

 

Jednotlivé konkrétní položky rozpočtu jsou Vám pro informaci k dispozici   

 

a)   v budově radnice

  • na Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13 (4. patro)
  • v Informační recepci (přízemí),  kde je kompletní rozpočet (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě 

b)   na internetu

 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA

zástupkyně starosty
pro ekonomickou oblast

 

Vyvěšeno dne: 18. 12. 2007

 

Na těchto místech je k dispozici rozpočet  v písemné podobě.V elektronické podobě je rozpočet k dispozici níže na této stránce, a to ve formě kompletních tabulek a komentářů ke stažení.

Kompletní tabulky a komentáře rozpočtu na rok 2008:

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 13 včetně příspěvkových organizací

Důvodová zpráva (dokument MS Word)
Rozpočet hlavní činnosti (sešit MS Excel)
Rozpočet příspěvkových organizací (sešit MS Excel)

Rozpočet zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem

Komentář k finančnímu plánu bytového a nebytového fondu MČ Prahy 13 na rok 2008 (dokument MS Word)
Finanční plán Městské části Prahy 13 na rok 2008 (sešit MS Excel)
Komentář k rozpočtu zdaňované činnosti (dokument MS Word)
Příloha plánu hospodaření na rok 2008 (sešit MS Excel)

 Přehled použitých zkratek (sešit MS Excel)

 

 

Zveřejněno: 06.02.2014 – Michaela Vítková ; Přečteno 9123 x
Vytisknout