Vážení občané,

Zastupitelstvo MČ Praha 13 usnesením č. 285 ze dne 3. 12. 2008 schválilo Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2009.

Jednotlivé konkrétní položky rozpočtu jsou vám pro informaci k dispozici:

a) v budově radnice

- na Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13  (4. patro)

v Informační recepci v přízemí,

Na těchto místech je kompletní návrh rozpočtu (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě

b) na internetu - níže na této stránce

 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA

 zástupkyně starosty pro ekonomickou oblast

Vyvěšeno dne: 5. 12. 2008  

Kompletní tabulky a komentáře rozpočtu na rok 2009:

 

    Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 13 včetně příspěvkových organizací

Důvodová zpráva (dokument MS Word)
Rozpočet hlavní činnosti (sešit MS Excel)
Rozpočet příspěvkových organizací (sešit MS Excel)
Komentář Střediska sociálních služeb na rok 2009 (dokument MS Word)
  Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem
Komentář k finančnímu plánu bytového a nebytového fondu a komentář ke zdaňované činnosti MČ Prahy 13
na rok 2009
(dokument MS Word)
Finanční plán Městské části Prahy 13 na rok 2009 - tabulky (sešit MS Excel)
Příloha - komentáře k návrhu finančního plánu  - správcovské firmy IKON, CENTRA, INTERGATE
(dokument MS Word)
Příloha - tabulky k návrhu finančního plánu správcovských firem  (sešit MS Excel)

    Přehled použitých zkratek (sešit MS Excel)

Zveřejněno: 06.02.2014 – Samuel Truschka ; Přečteno 8537 x
Vytisknout