Vážení občané,

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. 457 ze dne 20.1.2010  schválilo

Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2010

Jednotlivé konkrétní položky rozpočtu jsou pro informaci k dispozici v Ekonomickém odboru (4.patro) a v Informační recepci (přízemí), kde je kompletní rozpočet (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě.

Ing. Gabriela Kloudová, MBA
zástupkyně starosty pro ekonomickou oblast

Vyvěšeno dne : 28.1.2010

 Rozpočet  městské části Praha 13 na rok 2010 (hlavní činnost, příspěvkové organizace a finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem) - kompletní tabulky a komentáře  Rozpočet hlavní činnosti MČ Prahy 13 včetně příspěvkových organizací

Důvodová zpráva (dokument MS Word)
Rozpočet hlavní činnosti (sešit MS Excel)
Rozpočet příspěvkových organizací (sešit MS Excel)


Rozpočet zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem

Komentář k finančnímu plánu bytového a nebytového fondu MČ Prahy 13 na rok 2010 (zdaňovaná činnost včetně správcovských firem a komentáře k příloze) (dokument MS Word)
Finanční plán zdaňované činnosti Městské části Prahy 13 na rok 2010 včetně správcovských firem - tabulky  (sešit MS Excel)
Příloha k plánu hospodaření na rok 2010 (správcovské firmy) (dokument MS Word)
Přehled použitých zkratek (sešit MS Excel)

Zveřejněno: 06.02.2014 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 10364 x
Vytisknout