Vážení občané,

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. 17 ze dne 9. 3. 2011  schválilo

Rozpočet  městské části Praha 13 na rok 2011

Jednotlivé konkrétní položky rozpočtu jsou pro informaci k dispozici v Ekonomickém odboru (4.patro) a v Informační recepci (přízemí), kde je kompletní rozpočet (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě.


Ing,. David Vodrážka
starosta MČ Praha 13

Vyvěšeno dne : 17. 3. 2011 

 

Rozpočet městské části Prahy 13 na rok 2011 (hlavní činnost, příspěvkové organizace a finanční plán zdańované činnosti včetně správcovských firem)- kompletní tabulky a komentáře


Rozpočet hlavní činnosti MČ Prahy 13 včetně příspěvkových organizací

Důvodová zpráva (dokument Word)

Rozpočet hlavní činnosti (sešit MS Excel)

Rozpočet příspěvkových organizací (sešit MS Excel)


Rozpočet zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem

Komentář k finančnímu plánu bytového a nebytového fondu MČ Prahy 13 na rok 2011   (zdaňovaná činnost  včetně správcovských firem a komentáře k příloze) (dokument MS Word)

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2011 včetně správcovských firem- tabulky  (sešit MS Excel)

Příloha k plánu hospodaření na rok 2011  (správcovské firmy) (sešit Excel)

Přehled použitých zkratek (sešit MS Excel)

 

Zveřejněno: 06.02.2014 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 7401 x
Vytisknout