Vážení občané,

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0232/2013 ze dne 6. 2. 2013

schválilo

Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2013.Jednotlivé konkrétní položky rozpočtu jsou Vám pro informaci k dispozici:

- v budově radnice
- v Ekonomickém odboru (4.patro)
- v Informační recepci (přízemí)
kde je kompletní rozpočet (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě

- na internetu je najdete zde


Ing. David Vodrážka v. r.
starosta
Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2013
(hlavní činnost, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem a příspěvkové organizace)


I.  Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 13


Důvodová zpráva (dokument Word)II. Finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2013 včetně správcovských firem - komentář (dokument MS Word)

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2013 včetně správcovských firem - tabulky
(sešit MS Excel)


III. Rozpočty příspěvkových organizací

Rozpočty příspěvkových organizací - Mateřské a základní školy, Rekreační objekt Kozel, Dům dětí a mládeže (sešit MS Excel)

Rozpočet Střediska sociálních služeb - komentář(dokument MS Word)

Rozpočet Střediska sociálních služeb - tabulka (sešit MS Excel)


Seznam zkratek  (sešit MS Excel)

Zveřejněno: 07.02.2014 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 8253 x
Vytisknout