Vážení občané,
Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0337/2014 ze dne 5. 2. 2014 schválilo Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2014.

Jednotlivé konkrétní položky rozpočtu jsou Vám pro nahlédnutí k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro) a v Informační recepci (přízemí), kde je kompletní rozpočet (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě. 

Ing. David Vodrážka v. r.
starosta  


Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2014
(hlavní činnost, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem a příspěvkové organizace)  


I.  Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 13:  

Důvodová zpráva    (dokument Word)

Rozpočet hlavní činnosti  (sešit MS Excel)


II. Finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem:
 

Finanční plán zdaňované činnosti  MČ Praha 13 na rok 201 včetně správcovských firem - komentář  (dokument MS Word)

Finanční plán zdaňované činnosti  MČ Praha 13 na rok 2014 včetně správcovských firem – tabulky   (sešit MS Excel)  


III. Rozpočty příspěvkových organizací  

Rozpočty příspěvkových organizací  - Mateřské a základní školy,  Rekreační objekt Kozel, Dům dětí a mládeže  (sešit MS Excel)

Rozpočet Střediska sociálních služeb – komentář (dokument MS Word)

Rozpočet Střediska sociálních služeb – tabulka  (sešit MS Excel)
Vytisknout