Vážení občané,
Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0032/2015 ze dne 4. 3. 2015 schválilo Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2015.

Jednotlivé konkrétní položky rozpočtu jsou pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro), v Informační recepci (přízemí), kde je kompletní rozpočet (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě. 
Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti  Městská část > Důležité dokumenty.

Ing. David Vodrážka
starosta     

 

Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2015

(hlavní činnost, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem a příspěvkové organizace)


I.  Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 13

Důvodová zpráva (dokument Word)

Rozpočet hlavní činnosti (sešit MS Excel)


II. Finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2015 včetně správcovských firem - komentář (dokument MS Word)

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2015 včetně správcovských firem - tabulky (sešit MS Excel)


III. Rozpočty příspěvkových organizací

Rozpočty příspěvkových organizací - mateřské a základní školy, Rekreační objekt Kozel, Dům dětí a mládeže (sešit MS Excel)

Rozpočet Střediska sociálních služeb - komentář (dokument MS Word)

Rozpočet Střediska sociálních služeb - tabulka (sešit MS Excel)

Seznam zkratek (sešit MS Excel)

 

 

 

Zveřejněno: 11.12.2019 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 6271 x
Vytisknout