Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. 0129/2016 ze dne 10. 2. 2016 schválilo Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2016. 

Rozpočet rozepsaný na jednotlivé položky je pro informaci k dispozici v budově radnice  v Ekonomickém odboru (4. Patro) a také v Informační recepci (přízemí), kde je připraven k nahlédnutí  kompletní rozpočet (tabulky a komentáře) v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité dokumenty.

 
Ing. David Vodrážka
starosta

 

Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2016

(hlavní činnost, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem a příspěvkové organizace)


 I . Rozpočet hlavní činnosti  MČ Praha 13

 

Důvodová zpráva  (dokument Word) 

Rozpočet hlavní činnosti (dokument MS Excel)

 

   II.  Finanční plán zdaňované činnost  MČ Praha 13 včetně správcovských firem  

 

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem  - komentář  (dokument  Word)

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem - tabulky  (dokument MS Excel)

 

 

   III.  Příspěvkové organizace včetně komentáře a tabulek  

 

Rozpočty příspěvkových organizací – mateřské a základní školy, Rekreační objekt Kozel, Dům dětí a mládeže Stodůlky (dokument MS Excel)

Rozpočet Střediska sociálních služeb -  komentář  (dokument Word)

Rozpočet Střediska sociálních služeb -  tabulka (dokument MS Excel)

 

Seznam zkratek (dokument Excel)

Zveřejněno: 11.12.2019 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 4314 x
Vytisknout