Vážení občané,
na základě  čl. XV zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, zveřejňujeme Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2018 – 2022.

Rozpočtový výhled schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání dne  15.2.2017.

  Rozpočtový výhled je Vám k dispozici k nahlédnutí v budově radnice Prahy 13  v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13 a  v informační recepci radnice.

Ing. David Vodrážka v.r.
starosta


Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2018 – 2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému výhledu

Příjmy podle tříd

Neinvestiční a investiční výdaje 

Informace – finanční zdroje a potřeby 

Přehled objemů  výhledu

Vytisknout