135 metrů na Nových Butovicích

Vy, kdo pravidelně navštěvujete zastupitelstvo, sledujete naše záznamy ze zasedání nebo aktivně vyhledáváte informace o městské části, o celé záležitosti již pravděpodobně víte. Jsem ale přesvědčený, že větší část z vás tak nečiní, dnes jsem se tedy rozhodl (9.9.2019) informovat vás touto cestou. 

Dne 27.2.2019 jsme na zasedání zastupitelstva interpelovali ohledně chystané výstavby na stávajícím P+R parkovišti u východu z metra Nové Butovice. V časopisu Respekt z 29.11.2018 se totiž v rámci rozhovoru s umělcem Davidem Černým objevila informace, že na tomto místě má v budoucnu stát nejvyšší budova v ČR. Sami jsme byli informací ohledně výšky překvapení, a proto jsme se rozhodli zeptat přímo pana starosty, se kterým byla dle slov pana Černého celá věc již v minulosti opakovaně konzultována. Na interpelaci nebyl přítomen. Záznam naleznete na internetu.

Předseda našeho zastupitelského klubu Zelení a Piráti pro 13 Václav Hrdlička byl v létě letošního roku osloven Ateliérem pro veřejnou debatu s nabídkou účasti na prezentaci stavebního záměru významným aktérům městské části. Setkání s developerem se konalo začátkem září v Czech Press Photo Center, jen pár metrů od předmětného parkoviště. Byli na něm přítomni například zástupci okolních SVJ, správci okolních komerčních objektů a několik zastupitelů včetně mne a předsedy našeho klubu. 

Architekt představil genezi záměru a různé varianty, jež v minulosti developer zvažoval. Patrná byla snaha o uchopení celé oblasti v širším kontextu, což oceňuji a mnohé myšlenky jsem musel kvitovat. Nové Butovice jsou z celoměstského pohledu jakýmsi subcentrem a z pohledu Prahy 13 jde o část centrálního charakteru. Vyzdvižena byla hodnota polyfunkčnosti, tj. nikoliv pouze bydlení, nebo pouze kanceláře, což také oceňuji. V rámci interaktivní části určené pro konstruktivní připomínky jsem proto navrhl, aby budova obsahovala prostor pro kulturu nadmístního významu. Ze strany zástupců klubu STAN/KDU-ČSL pak například padl návrh na podíl sociálních bytů nebo bytů pro hasiče, učitele apod. Celé setkání a jeho organizaci hodnotím pozitivně, jsem rád, že se Trigema odhodlala za pomoci specialistů prezentaci takto uskutečnit.

Má-li na daném místě stát nová budova a stávající parkoviště P+R odsunuto dál na periferii (záměr myslí na parkování pro rezidenty), pak by měla být přiměřená lokalitě. Téměř jednohlasně všichni zástupci místní veřejnosti odmítli plánovanou výšku stavby. Sto třicet pět metrů je cca dvojnásobek výšky domu na Slunečním náměstí a o dvacet tři metrů víc, než budova rozhlasu (City Tower) na Pankrácké pláni. Takto vysoká budova nemůže bezprostředně sousedit se starými Jinonicemi a Prokopským údolím, výrazně ovlivní pražské panorama a změní charakter naší městské části.

Developer přislíbil veřejné projednání, ne které se může dostavit kdokoliv z vás. Podrobnější informace a o vývoji celé záležitosti naleznete na našem webu a FB stránce.

   Václav Mucala, zastupitel za Zelené a Piráty pro 13

 

Reakce na sdělení člena zastupitelstva

Trigema aktivně podporuje rozvoj MČ P13, což je velmi dobře patrné právě u východu z metra Nové Butovice, kde se daří budovat moderní korzo s výraznou kulturní funkcí. V dlouhodobé perspektivě má Trigema záměr tento prostor dotvořit, a to pokud možno architektonicky zajímavou a výraznou dominantou, která by zdůraznila výraz tohoto městského subcentra.

Záměr by rozhodně neměl být fádním rozšířením stávající administrativní zástavby, ale něčím, co zdůrazní, případně pomůže vytvořit jedinečnost této lokality. To bylo rovněž jedním ze závěrů letošního zasedání Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy k návrhu projektu, kde zasedají respektovaní domácí odborníci z oblasti architektury a územního rozvoje.

Konkrétní budoucí funkční využití projektu, stejně jako jeho technické parametry a architektonické zpracování je zatím ve fázi studie. Proto Trigema v rámci participace sbírá podněty od všech zainteresovaných osob, k čemuž sloužilo i zářijové setkání se zástupci okolních SVJ a dalšími. To bylo jedním z prvních veřejných projednání záměru, přičemž je počítáno s tím, že další budou následovat.

V této fázi investor iniciuje kvalitní veřejnou debatu mimo jiné o otázce, jak by takový unikátní počin byl pro Nové Butovice prospěšný. Ať již z urbanistického, estetického či reputačního hlediska.

Současně s tím již nyní navíc iniciuje a činí konkrétní kroky, jejichž smyslem je nejen rozšíření počtu parkovacích míst pro místní rezidenty v nejbližším okolí, ale i to, aby připravovaný projekt sloužil díky nabídce služeb a dalšího využití místním občanům.

   Ing. Radek Polák, zástupce společnosti Trigema, a.s.

Vytisknout