Blíže nespecifikovaný obrázek

Dne 15.7.2015 se uskutečnila odborná exkurze s programem v MČ Praha 13. Akce byla součástí mezinárodní konference AESOP Prague 2015.
Letošní konferenci AESOP pořádala ve dnech 13. – 16. července 2015 Fakulta architektury ČVUT v Praze pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Jednalo se o setkání odborníků architektů a stavařů. AESOP je mezinárodní organizace sdružující vysoké školy v oboru urbanismu a územního plánování. Konference se pravidelně zúčastňuje asi 800 zahraničních hostů z celého světa. Součástí jsou také odborné exkurze po zajímavých lokalitách hostitelského města. Jedná se také o příklady dobré praxe a naplňování podmínek trvale udržitelného rozvoje.
Jednou z lokalit, která byla pro exkurzi vybrána, je sídliště Jihozápadní město a místní využití veřejného protoru. Konkrétně byly představeny proběhlé i probíhající revitalizace sídlištních vnitrobloků. Na radnici se sešlo asi 20 účastníků konference.
Prezentaci v angličtině zahájil Štěpán Hošna, zodpovědný politik pro MA21. Poté předal slovo Ireně Boumové a jejímu kolegovi z Fa architektury, kteří představili ve své prezentaci urbanistický celek Jihozápadní město z hlediska výstavby sídliště. V přednášce kladli důraz na koncepci stavby vnitrobloků s občanskou vybaveností a také na doplnění staveb drobnou archikturou, sochami a vodními prvky.
Z hlediska revitalizací a péče o zeleň představila parky a sídlištní vnitrobloky ve své prezentaci Dana Céová z odboru životního prostředí. Zahraniční hosté z Vídně, Bratislavy, Helsink, Melbourne, Tokia a dalších významných měst se sešli na Lukách před školou Trávníčkova. Odtud procházeli vnitrobloky Bellušova a Amforová směrem na stanici metra Lužiny. Hosté ze o změny na sídlišti živě zajímali a na jejich otázky odpovídala Jana Gilíková, vedoucí odboru životního protředí. Zájem byl i o sociální skladbu obyvatel sídliště, ceny za bydlení, o využití veřejného prostoru. Odbor životního prostředí navázal s fakultou spolupráci i do budoucna přílibem další možné exkurze s výkladem tentokrát pro pražské studenty.

http://www.praha13.cz/Prahu-13-navstivili-ucastnici-mezinarodni-konference.html

Vytisknout