Místní Agenda 21 připravuje na pondělí 12. 7. 2021 pro seniory naší městské části Praha 13 seminář
na téma Udržitelný rozvoj v každém věku.

Na tomto semináři si přiblížíme, jak naše každodenní činnosti ovlivňují životní prostředí.

 

Zodpovíme otázku, zda se ekonomická šetrnost potkává s šetrností k přírodě i člověku.

Probereme, jak myslet na svou ekologickou stopu trochu více - v domácnosti i ve volném čase.

Inspirujeme reálnými příklady ze života.

Řekneme si, proč je sounáležitost moderní a jak ji můžeme rozvíjet.

 

Hlavním cílem školení je motivovat posluchače, aby dělali udržitelnější rozhodnutí
a nabídnou všem dostatek inspirace, jak je správně zapracovat do každodenního života.

Přiblížit šetrnou péči o domácnost a definovat udržitelný rozvoj obecně.

 

Inspirovat k sounáležitosti podle motta “Pěstujme sounáležitost, sklízejme radost.”

Termín: pondělí 12. 7. 2021

Kdy: od 10 do 12 hodin

Kde: v obřadní síni ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13

 

Vstup zdarma po předchozí rezervaci účasti na tel. 235 011 631 nebo na e-mail: janotova.j@praha13.cz

Vytisknout