Vážení spoluobčané,

vzhledem k současné nelehké situaci bych vás chtěl moc poprosit o maximální respektování aktuálních nařízení odpovědných orgánů a to hlavně proto, že v posledních dnech se situace v naší zemi a také v naší městské části zatím bohudíky jeví pozitivně. Při uvolňování některých omezujících opatření ale dost často dochází k různým excesům, které by mohly vést k ohrožení našich přátel, sousedů a vlastně nás všech. Tento přístup by nás v krajním případě mohl dovést až ke špatným scénářům, které známe z ostatních zemí.

Proto bych rád zdůraznil, že na konci nelehké cesty opravdu ještě nejsme a že další vývoj uvolňování restriktivních opatření je zcela závislý na našem přístupu k vlastnímu svědomí a morálce. Nikdo z nás přece nechce ohrozit své rodiče, prarodiče a ani nikoho dalšího.

Takže vás ještě jednou prosím - dodržujte nařízení a chovejte se podle zdravého selského rozumu a svědomí. To, jak vím od svého táty a dědy, vždy dokázalo ve víru času obstát a nám to umožní být sami sebou.

Zároveň chci z celého srdce poděkovat všem, kteří se s plným nasazením věnují řešení této situace a zároveň nezištně pomáhají potřebným.

My to na třináctce, přátelé, společně opravdu zvládneme.

Jsme tu pro vás.


Váš David Vodrážka

Vytisknout