Vážení spoluobčané,

na úplném začátku března byly v Česku potvrzeny první případy nákazy koronavirem a téměř obratem přišla řada tvrdých opatření a vládních nařízení, která nás kromě cesty do zaměstnání, na nákup nebo k lékaři takříkajíc zavřela v našich domovech. A pak tu byla i přísná bezpečnostní opatření, na která jsme zrovna moc dobře připraveni nebyli. Chyběly roušky, dezinfekce, rukavice... A to nemluvím o nezbytných prostředcích ochrany nejen zdravotníků, ale všech v první linii.

  Bezpečnostní rada MČ Praha 13 a následně Krizový štáb začaly operativně jednat a z důvodu zachování bezpečnosti a zamezení šíření koronaviru přijaly v souladu s nařízeními vlády řadu opatření – byl omezen provoz našeho úřadu, zavřely se mateřské a základní školy, změnil se provozní režim Střediska sociálních služeb Prahy 13, byla zřízena Informační linka pro naše seniory, ale také dobrovolnické skupiny, které jim zprostředkovávají pomoc...
  Městské části se podařilo zajistit zhruba 100 000 jednorázových roušek, 2 000 respirátorů, 100 kusů ochranných brýlí, 14 000 kusů rukavic a přes 6 000 litrů dezinfekce. Ta byla v desetilitrových kanystrech, takže jsme ji po pracovní době a o víkendech stáčeli do půllitrových lahví, které jsme začali postupně distribuovat – do Třebonic, na polikliniky, do Střediska sociálních služeb Prahy 13, Domova pro seniory Zity Kabátové, mezi organizace a zařízení pečující zejména o zdravotně znevýhodněné klienty a seniory, např. Farní charitu Stodůlky, PROSAZ, Diakonii ČCE – středisko Praha, Sananim, zástupcům bytových družstev a SVJ... Část byla použita pro potřeby zaměstnanců a návštěvníků radnice. Vzhledem k předpokládanému otevření mateřinek a prvního stupně základních škol zásobujeme teď těmito prostředky prioritně tato zařízení. Na návrat dětí musí být po této stránce dobře připravena. Řadě subjektů byla dezinfekce dodána spolu s dalšími ochrannými pomůckami.

  Samozřejmě jsme se snažili, abychom dezinfekční prostředky a roušky poskytly i vám, občanům třináctky. Distribuce probíhala v několika etapách na různých místech městské části – myslím, že jsme pokryli všechny lokality. Zpočátku, aby se zajistilo dodržování vládních nařízení a maximální měrou se zamezilo shromažďování větších skupin lidí, jsme volili místa „náhodně“, postupně jsme místa distribuce a jejich čas avizovali na webových stránkách.

  V polovině dubna dorazila na radnici dodávka s pěti tisíci kusy dezinfekčního prostředku v praktickém sto dvaceti mililitrovém balení. Šlo o „společný dar“ Sportovní Haly Lužiny, Trigemy, projekční firmy AGE project a společnosti Royal Tech, která celý projekt koordinovala. Ta malá balení nám udělala fakt radost, protože jsem na vlastní kůži zažil, jaké je přelévání dezinfekce do více než sedmi tisíc půllitrových lahví a jejich polepování etiketami. Takže našim dárcům jsme byli opravdu vděčni. Stačilo lahvičky vzít a rozdávat lidem.

  Rád bych zmínil také látkové roušky, o které byl a stále je velký zájem. Těch jsme rozdali zhruba 10 000. Šily se například ve Fakultní základní škole Brdičkova, v KD Mlejn, na radnici v rámci místní Agendy 21... Spoustu jsme jich ale získali jen díky dlouhé řadě báječných lidí. A tady se ukázalo, že jsme schopní si nezištně pomáhat, myslet na druhé a že když je nejhůř, dokážeme víc dávat než brát.

  To je případ i Potravinové banky, díky které jsme mohli poskytnout prozatím asi 400 potravinových balíčků rizikovým skupinám – seniorům, zdravotně postiženým nebo rodinám v tíživé finanční situaci.

  Každého, kdo v této době jakkoli pomohl, si nesmírně vážím. Myslím, že v této nelehké situaci není až tak úplně důležité, zda to byla firma nebo jednotlivec. Velký dík patří úplně všem.

  Po dvou krušných měsících si konečně můžeme říci, že se epidemiologická situace zlepšuje a řada omezujících opatření se uvolňuje. Nicméně vás všechny touto cestou prosím – vydržte a nadále respektujte aktuální bezpečnostní opatření. Bylo by předčasné a nezodpovědné domnívat se, že už je všechno za námi. Na druhou stranu když vidím, co všechno se nám na třináctce společně podařilo, jsem optimista. Když potáhneme za jeden provaz, jsem přesvědčený, že to zvládneme.

 

Váš David Vodrážka

Vytisknout