Zveřejněno od:9.3.2017 0:00:00
Zveřejněno do:27.3.2020 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář starosty
Kategorie:Granty
Název:Smlouva o poskytnutí dotace KD Mlejn o.p.s.
Značka:P13-13831/2017
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Smlouva_o_poskytnuti_dotace_KD_Mlejn_o.p.s._pro_zverejneni.pdf
Vytisknout