Zveřejněno od:9.1.2017 0:00:00
Zveřejněno do:27.1.2020 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář starosty
Kategorie:Granty
Název:Smlouva o poskytnutí dotace PVK Olymp Praha, z.s.
Značka:P13-01605/2017
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Olymp_PVK_Praha_smlouva.pdf
Vytisknout