Zveřejněno od:5.8.2016 0:00:00
Zveřejněno do:8.8.2019 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář starosty
Kategorie:Granty
Název:Smlouva o poskytnutí dotace SK Motorlet Praha
Značka:P13-38419/2016
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


smlouva_SK_Motorlet.doc
Vytisknout