Zveřejněno od:10.8.2016 0:00:00
Zveřejněno do:12.8.2019 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář starosty
Kategorie:Granty
Název:Smlouva o poskytnutí dotace s KD Mlejn o.p.s.
Značka:P13-40977/2016
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Smlouva_o_poskytnuti_dotace_KD_Mlejn.pdf
Vytisknout