Zveřejněno od:10.8.2016 0:00:00
Zveřejněno do:12.8.2019 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář starosty
Kategorie:Granty
Název:Smlouva o poskytnutí dotace s SK Aktis Praha
Značka:P13-40983/2016
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


smlouva-SK-Aktis-Praha.pdf
Vytisknout