Název školy:
Mateřská škola Vysoké školy ekonomie a managementu od 1.února 2014
Adresa a kontakt
Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5

Telefon: 722 959 195
E-mail: skolka@msvsem.cz
URL: http://www.skolkavsem.cz/
Ředitelka školy:

Mgr. Veronika Modrá

Zaměření školy:

Školka se zaměřuje na pohybové aktivity a výuku jazyků. Školka nabízí péči a vzdělávání dětí 7 dní v týdnu, flexibilní a individuální přístup, večerní a víkendový provoz. Klademe důraz na odborně vedený program pod vedením zkušených pedagogů. Snažíme se k dětem přistupovat jako k jedinečné individualitě vždy respektujícím způsobem a současně je učíme přijímat vhodně nastavené mantinely pro jejich jednání. Výchovný a metodický plán dětem zprostředkuje poznání a rozvoj přiměřený jejich věku tak, aby mohly plynule navázat školním vzděláváním. Pedagogický program se také zaměřuje na procvičování motoriky, pozornosti a správnou výslovnost. Včas diagnostikujeme případné poruchy učení,spolupracujeme s logopedem. Pohybové aktivity probíhají pod vedením lektorů a trenérů, dbáme také na zachovávání pro děti potřebného odpočinku. Vedle angličtiny nabízíme němčinu a ruštinu pro malé děti.

Provoz školy:

Pondělí - Pátek: 7:00 - 19:00 hod.
Sobota - Neděle: 9:00 - 14:00 hod.
Vybavenost školy:

Školka se nachází v nových velkorysých prostorách budovy VŠEM, pro děti jsou připraveny herny a tělocvična. Díky dobré poloze vznikne zanedlouho také dětské hřiště v klidovém místě před budovou.

 

Další školní aktivity:

Dále je pro děti i pro rodiče připravena řada mimoškolních aktivit a široká nabídka originálních kroužků (zumba, jóga, malování, bojový sport) i pro děti, které nenavštěvují školku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 06.02.2014 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 4574 x
Vytisknout