Název školy:

 Montessori školička Hvězdička

Adresa školy:

 Kovářova 25a/42, Praha 5, 15500

IČO:

 28980417

Identifikátor zařízení:

 

Právní forma školy:

 s.r.o.

Telefon:

604287375 

Fax:

 

E-mail:

skolka@centrum-hvezdicka.cz

URL:

www.skolicka-hvezdicka.cz

Zřizovatel:

Rodinné centrum Hvězdička s.r.o.

Ředitelka školy:

MUDr. Lucie Totová

Zástupce ředitelky:

 

Maximální povolená kapacita:

15

Zaměření školy:

Jsme školička rodinného typu s montessori přístupem k dětem. Základním mottem Montessori pedagogiky je: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Přijímáme děti od 2,5 let věku.

Ve školce dítě vstupuje do tzv. připraveného prostředí, které tvoří uspořádaná třída se speciálními didaktickými pomůckami, zaměřenými zejména na rozvoj smyslů a jemné motoriky, které jsou uspořádány do pěti vzájemně propojených oblastí – praktický život, smyslová výchova, mateřský jazyk, matematika a kosmická výchova.

Vybavenost školy:

Školka sídlí v nově zrekonstruovaných prostorech společně s rodinným centrem a tak zde pod jednou střechou najdete vše pro volný čas Váš i Vašeho dítěte. Školka využívá prostory o rozloze cca 100m2, dále zde naleznete tělocvičnu, hernu pro děti s možností občerstvení

Součásti školy:

 

Provoz školy:

7.30 -17.00 hodin

Další školní aktivity:

Děti z naší školičky mohou za výhodnějších podmínek využít velkého množství kroužků, které jsou nabízeny rodinným centrem.

(angličtina, plavání, tanečky, výtvarný kroužek)

V letních měsících pořádáme příměstské tábory.

Spolupráce s rodiči:

účast rodičů na některých akcích školky, besedy, kurzy pro dospělé pořádané rodinným centrem

 

Zveřejněno: 04.02.2014 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 6167 x
Vytisknout