Název školy:

 Soukromá mateřská škola KinderGarten Stodůlka – Firemní školka Siemens 

Adresa školy:

 Na Dolnici 1247/2a, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 

IČ:

24191876 

Identifikátor zařízení:

691006229

Právní forma školy:

 s.r.o.

Telefon:

 +420 773 565 788

Fax:

 -

E-mail:

stodulky@kindergarten.cz

URL:

http://www.kindergarten.cz/firemni-skolky/siemens/

Zřizovatel:

CP Sigma s.r.o. 

Ředitelka školy:

 Ing. Karin Gombalová – jednatelka společnosti 

Zástupce ředitelky:

 -

Maximální povolená kapacita:

Zaměření školy:

Rodičům nabízíme služby, které zahrnují jak celodenní program, tak pouze program dopolední. Při výuce si klademe vysoké cíle, které jsou založené na nejmodernějších trendech ve výchově a vzdělávání předškolních dětí. Náš vzdělávací program garantuje také výuku angličtiny, která probíhá formou Anglického klubu s rodilou mluvčí, v jehož rámci se děti zábavnou formou seznamují s cizím jazykem a osvojují si základní slovní zásobu. Naše školka také spolupracuje s Centrem nadání a Mensou ČR a získala titul "školka spolupracující s Mensou".

 
Vybavenost školy:

Dětem je k dispozici patrová vila s přilehlou zahrádkou v příjemném vilovém prostředí. Budova školky disponuje moderně vybavenými třídami, jídelnou, šatnou a hygienickým zázemím.

Součásti školy:

Provoz školy:

 pondělí - pátek: 7:00 - 18:00 hodin

Další školní aktivity:

Celoroční program je obohacován řadou dalších aktivit, mezi něž patří například cvičení v Monkey´s Gym a Jeremi sport centru, jóga, logopedická prevence, Mensa NTC Learning club, zpívání, návštěvy muzeí, výstav, divadla, knihovny a také různé komponované programy a přednášky.

 

Vytisknout