Název školy:

 Soukromá mateřská škola Korálek, s. r. o.

Adresa školy:

 Klausova 2448, 155 00 Praha 5 - Velká Ohrada

IČ:

 25 642 863

Identifikátor zařízení:

 600 000 273

Právní forma školy:

 společnost s ručením omezeným

Telefon:

 251 619 879, 603 467 054

Fax:

 251 619 879

E-mail:

ms_koralek@@volny.cz; info@koralek-skolka.cz; jesle@koralek-skolka.cz; pavla.babjakova@koralek-skolka.cz 

URL:

www.koralek-skolka.cz

Zřizovatel:

 Pavla Babjaková

Ředitelka školy:

 Pavla Babjaková

Maximální povolená kapacita:

 131 dětí

Zaměření školy:

Školní vzdělávací program „Všestranný rozvoj dětí"; cílem programu je rozvíjet dětské schopnosti s hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti, v úzké spolupráci s rodinou, vést děti ke zdravému a čistému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochraně zdraví, přírody a životního prostředí v návaznosti na rodinnou výchovu

Vybavenost školy:

běžné vybavení tříd, ve dvou třídách nový nábytek, dvě umývárny a  WC po celkové rekonstrukci. Kompletní rekonstrukce budovy ( okenní výplně, zateplení, fasáda). Sauna v objektu MŠ, prádelna, keramická dílna. Zahrada s mlhovištěm a malými bazénky se skluzavkou ( je plánována rekonstrukce, obnova herních prvků)

Součásti školy:

mateřská škola Klausova 2448, školní jídelna Klausova 2448, mateřská škola U Nesypky 26, školní jídelna U Nesypky 26, jeselská třída pro děti od 18 měsíců

Provoz školy:

 7.00-17.00 hodin; jeselská třída  od 7:30-16:30

Další školní aktivity:

keramikcký kroužek, taneční kroužek, seznamování s AJ s rodilým mluvčím ( 2xtýdně 1,5 h, pravidelné saunování, turistické výlety, návštěvy divadel a jiných kulturních akcí, dvakrát ročně škola v přírodě, ozdravný pobyt u moře, noc ve školce, účast dětí na festivalu Mateřinka a různá veřejná vystoupení, podzimní pouť, zábavné sobotní odpoledne, táborák na zahradě, logopedická péče, výstavy pro veřejnost

Spolupráce s rodiči:

účast rodičů na některých akcích školy, besedy, sponzorské aktivity na základě smluvních vztahů, ve večerních hodinách dvakrát týdně cvičení pro maminky

 

Zveřejněno: 01.09.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 18527 x
Vytisknout