Název školy:

 Soukromá mateřská školka s rozšířenou výukou angličtiny DOMEČEK

Adresa školy:

Diabasová 15, Praha 13 Stodůlky

Jak nás najdete?

Z ulice Jeremiášové odbočíte na Malou Ohradu, před restaurací „U Šimáčků“ zahněte doleva, následně před značkou „slepá ulice“ (uvidíte také naše logo a šipku) zahněte doprava do ulice Velichovská. Z Velichovské první a jediná doleva do ulice U Albrechtova vrchu a pak první doprava, kde již uvidíte naši školku v čísle 15. 

 
Právní forma školy:

 soukromá

Telefon:

725 844 118 - ředitelka – Mgr. Veronika Málková, 603 842 142 - jednatelka – Mgr. Monika Kubátová

E-mail:

 info@msdomecek.cz; vmalkova@domecek.cz

Ředitelka školy:

 Mgr. Veronika Málková

Zaměření školy:

V naší školce s rozšířenou výukou angličtiny DOMEČEK nabízíme výchovně-vzdělávací program založený na principech metody „Začít spolu“ (Step by Step), a to zcela v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP 2004).

Školka Domeček je plná spokojených dětí od 2 do 6 let, které vedeme k samostatnosti a odpovědnosti.

V našem kolektivu najdete zkušené pedagogy, kteří Vám poradí, jak vstup Vašeho dítěte do společnosti dobře zvládnout.

Angličtinu si u nás děti osvojují velmi přirozeně. Náš anglický program je provázaný s programem českým a tvoří přibližně 30% výuky. Děti v blocích angličtiny pracují s originálním, ručně vyrobeným maňáskem medvídkem Teddym.

www.stránky:

www.msdomecek.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 12.09.2012 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 5676 x
Vytisknout