V rámci aktivit MA 21 na téma „udržitelný rozvoj“, byla  vyhlášena na začátku roku 2018 soutěž pro děti z Prahy 13  na téma „Za jak dlouho se rozloží?“ Ta svým tématem dětem hravou formou ukázala, jak důležité je brát ohled na životní prostředí, věnovat se ekologii, třídit odpad a být ve všech ohledech společensky odpovědný.Do soutěže se jsme obdrželi 267 odpovědí! Velice oceňujeme zapojení všech dětí, ať již soutěžily samostatně, a nebo v rámci své výuky na ZŠ, kdy někteří kantoři zařadili naši soutěž do své hodiny a se svými žáky společně vypracovali odpovědi. Děti, jejichž odpovědi byly zcela správné, obdržely cenu a věcný dar.

Hanka Zelenková
koordinátor agendy MA 21


Za jak dlouho - ZADÁNÍ SOUTĚŽE

foto do stopu
Vytisknout