Blíže nespecifikovaný obrázek

V pondělí dne 18. 5. 2015 se od 17.00 hodin skonalo veřejné fórum s občany na téma „Nabídka farmářských trhů“.

Občané zde mohli vznést své dotazy na pořadatele trhů, informovat se o novinkách v sortimentu, které připravují farmáři a zároveň diskutovat nad tématy, které je v souvislosti s trhy trápí.
Fórum se konalo v zasedací místnosti Rady MČ v 5. patře ÚMČ Prahy 13.

Mezi nejčastější dotazy patřilo:
1 – Občanka zmínila dotaz v souvislosti s celozrnným pečivem, kde poukazovala na malé množství celozrnného pečiva na stáncích.
Zástupce pořadatele na tuto otázku odpověděl, že poptávka po celozrnném pečivu je enormní, je tedy vyprodáno velice brzy a proto je velmi obtížné v odpoledních hodinách takovéto pečivo zakoupit. Zároveň přislíbil, že bude prodavače pečiva informovat o zvýšené poptávce a pokusí se zajistit větší zásobování v této komoditě.
2 – Občané poukazovali na chybějící nebo nedostatečné označení původu prodávaného ovoce a zeleniny.
Zástupce pořadatele přislíbil nápravu v této věci tak, že ovoce a zelenina bude označována přehlednějším typem označení.
3 – Občané dále poukazovali na příliš vysokou hlasitost hudby, která trhy provází.
Zástupce pořadatele přislíbil nápravu, hudba bude pouštěna tišeji, zároveň však hudba slouží k podpoře samotného prodeje, proto je nutné, aby byla dostatečně slyšet.
4 – Občané nejsou spokojeni s časy pořádaných trhů a preferovali by sobotní prodej.
Zástupce pořadatele informoval, že trhy jsou každé pondělí od 8:00 hodin do 18:00 hodin, tedy je pokryt celý den. Bohužel sobotní tržiště nelze realizovat z důvodu, že farmáři o víkendech působí na tržištích s větší kapacitou kupujících.
V případě dotazů, které občané mají na provoz či sortiment těchto trhů, je možné se každé pondělí obrátit přímo na provozovatele trhů v informačním stánku na tržišti.

Vytisknout