Vážení občané, 

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0118/2020 ze dne 11.3.2020 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13  na roky 2021 - 2025. 

Střednědobý výhled je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro),  kde je připraven k nahlédnutí v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část  - Důležité dokumenty – Střednědobý výhled rozpočtu.

Ing. David Vodrážka
starosta


Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2021 - 2025


Příjmy podle tříd

Neinvestiční a investiční výdaje

Informace - finanční zdroje a potřeby

Přehled objemů výhledu

Vytisknout