Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2022 – 2026

Vážení občané,

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0173/2021 ze dne 10.3.2021 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13  na roky 2022 - 2026.

 

Střednědobý výhled je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro), kde je připraven k nahlédnutí v písemné podobě. 

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část  - Důležité dokumenty – Střednědobý výhled rozpočtu.

 

Ing. David Vodrážka
starosta

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2022 - 2026


Důvodová zpráva  k střednědobému výhledu

Příjmy podle tříd


Neinvestiční a investiční výdaje


Informace - finanční zdroje a potřeby


Přehled objemů výhledu

Vytisknout