Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. 0322/2018 ze dne 21.2.2018 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 - 2023. 

Střednědobý výhled je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro),  kde je připraven k nahlédnutí v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část  - Důležité dokumenty – Střednědobý výhled rozpočtu.

 

Ing. David Vodrážka
starostaStřednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 – 2023Důvodová zpráva k střednědobému výhledu

Příjmy podle tříd

Neinvestiční a investiční výdaje

Informace – finanční zdroje a potřeby

Přehled objemů výhledu


Vytisknout