Tuto formu NRP upravuje § 953-957 občanského zákoníku. Nemůže-li o dítě pečovat žádný z rodičů může soud dítě svěřit do péče jiné osoby. Taková osoba musí skýtat záruku řádné péče, musí se svěřením dítěte do osobní péče souhlasit. Toto rozhodnutí musí být v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Tato péče má přednost před ústavní výchovou.

 

Soud dá přednost osobě příbuzné nebo osobě dítěti blízké, ke které má dítě vytvořený citový vztah. Soud vymezí osobám, kterým dítě do výchovy svěřuje rozsah práv a povinností vůči svěřenému dítěti. Zákonným zástupcem zůstává nadále rodič dítěte. Rodiči zůstává rodičovská zodpovědnost včetně vyživovací povinnosti, kterou mu určí soud.

 

Jak postupovat v případě zájmu o svěření dítěte do osobní péče

 

  • V případě, že má osoba zájem o svěření dítěte do své osobní péče je nutné dostavit se na příslušný OSPOD, kde mu sociální pracovnice poskytne příslušné informace ve věci návrhu o svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče. Každý případ je posuzován a řešen individuálně s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu dítěte.
  • Konkrétně se může osoba dostavit na Úřad městské části Praha 13, Oddělení sociálně právní ochrany dětí.


    Návrh na svěření nezletilého dítěte do péče jiné osoby
Vytisknout