Svoz nebezpečného odpadu:

a)  Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do odvolání,

b)  Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,

c)  Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.
Harmonogram mobilního sběru nebezpečného a nově i jiného odpadu (potravinářské tuky a oleje)

http://portalzp.praha.eu/public/6/7b/65/2126501_633614_Vozidlo_mobilni_sber_NO.jpgKontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:


601 389 243, 731 451 582

 harm NO 2019-1

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 •  rozpouštědla
 •  kyseliny
 •  zásady
 •  fotochemikálie
 •  pesticidy
 •  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 •  olej a tuk (kromě jedlého)
 •  barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 •  detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 •  léčiva
 •  baterie a akumulátory

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 00 42 21.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

V níže uvedených stabilních sběrnách můžete odevzdat všechny druhy nebezpečného odpadu, kromě materiálů, obsahujících azbest.

Stabil sběr nebez odpadů 1

Stabil sběr nebez odpadů 2
Vytisknout