Informace o prodloužení platnosti stávajících opatření do odvolání, jedná se o následující služby:

 

1)  Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

 

2)  Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

 

3)  Provoz sběrných dvorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, vybraní provozovatelé sběrných dvorů zachovali provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů:

Dobronická 892, Praha 4 ‐ Kunratice, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno

 V sudech 1488, Praha 16 ‐ Radotín, Technické služby Radotín, Po – Pá  8:00 – 11:00 hod., So  Zavřeno

 Chvalkovická 3, Praha 20 ‐ Horní Počernice, Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20, Po – Pá  9:00 – 16:00 hod., So  Zavřeno, Pouze po telefonické domluvě na tel. 281 924 959  

 Podnikatelská, Praha 21 ‐ Běchovice, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno

 Teplárenská 5, Praha 14 ‐ Kyje, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno

 Generála Šišky, Praha 12 – Modřany, Správa bytových objektů Praha – Modřany, Po – Pá  7:00 – 15:30 hod., So  Zavřeno

 

4)  Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,

 

5)  Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.

 

6)  Svoz nebezpečného odpadu:

a)  Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do odvolání,

b)  Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,

c)  Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

 

SZÚ vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19, informace je uveřejněna na Portálu ŽP.

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.

 

 

Vytisknout