Volání na tísňové linky 112, 150, 155, 156 a 158 je zdarma, a to i z mobilních telefonů. Na jednotnou tísňovou linku 112 se může obrátit kdokoli v tísni, pracovníci dispečinku vás podle dané situace přepojí na hasiče, záchrannou službu či policii, případně vám přímo zprostředkují odpovídající pomoc. Jednotná tísňová linka 112 je standardem ve všech státech Evropské unie.

ikony tise 4 20131108 1855544035Městská policie hl. m. Prahy 
ikony tise 5 20131108 1022864773Policie ČR 
ikony tise 3 20131108 1206155789Záchranná služba*
ikony tise 2 20131108 1826849268Hasiči 
ikony tise 1 20131108 1886344407Jednotné evropské číslo tísňového volání 

*Pražská záchranná služba používá čísel na sloupech veřejného osvětlení při identifikaci místa, kde se stala například nehoda.
Pokud se zranění nemohou orientovat, stačí nahlásit číslo lampy a záchranka místo okamžitě identifikuje.

Neslyšící občané mohou navázat spojení s centrálním operačním střediskem Městské policie hl. m. Prahy dvojím způsobem:

 • pomocí faxového přístroje, odesláním zprávy na linku 156. Na COS MP je paralelně k lince 156 připojen FAX jen pro neslyšící.
  Přijetí tísňového "volání" - textu je dozorčím provedeno postupným nabráním hovoru na telefonních přístrojích určených pro příjem oznámení na linku 156 a předáním na připojený FAX. V případě, že je dostatečně zjištěna identifikace volajícího (v záhlaví faxové zprávy nebo v samotném textu zprávy) dozorčí COS MP odešle zpět volajícímu krátké vyrozumění o přijetí zprávy a informuje jej o přijatých opatřeních k podanému oznámení.
 • odesláním textové zprávy SMS na speciálně upravený mobilní telefon umístěný na COS MP s telefonním číslem 724/003333 pro příjem oznámení od neslyšících. Vyrozumění odesílatele zprávy SMS je realizováno přes Internet, se zálohováním odeslaných zpráv z COS MP (pro pozdější dohledání).

Případy, kdy zejména mají občané volat linku tísňového volání 156:

 • rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství, nedovolený zábor veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení
 • prodej či podání alkoholických nápojů mladistvým
 • narušování občanského soužití
 • drobné krádeže, úmyslné ničení či poškozování majetku
 • porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání, stání na chodníku
 • výskyt či založení "černých skládek" , výskyt vraků motorových vozidel
 • poškozování majetku formou "graffiti"
 • závady nebo havárie na veřejně prospěšných zařízeních (rozvody plynu, vody, elektřiny apod.)
 • při zjištění či jejího páchání trestné činnosti
 • veškeré další skutečnosti, ve kterých lze spatřovat porušení obecně závazných právních předpisů

Prohlédněte si také seznam telefonních čísel pro krizové situace, jako jsou poruchy dodávek elektřiny či vody. Viz oblast Havárie.

 

Zveřejněno: 03.02.2010 – Admin Administrator ; Přečteno 142742 x
Vytisknout