Tvoje práva

Určitě jsi slyšel o tom, že máš svoje práva. Ten, komu nebylo ještě 18 let, má svoje zvláštní práva, která musí každý dospělý dodržovat. Tyto práva jsou napsaná v dokumentu, který se jmenuje

Úmluva o právech dítěte

Slyšel si o tomto dokumentu někdy? Pokud ne, tak tě určitě zajímá, co to ta Úmluva o právech dítěte je?

  • Jiným slovem je to dohoda. Znamená to, že se státy dohodly na tom, že ji podepíší a budou ji respektovat. Ten, kdo ji bude porušovat, za to může být potrestán
  • Je to nejuznávanější dohoda, která určuje práva dětí. Skoro všechny státy světa se dohodly na tom, že ji budou dodržovat. Na tom, jestli jsou Tvoje práva dodržována tak má dohlížet Česká republika.
  • Víš, že?  Úmluva vznikla v roce 1989 a vstoupila v platnost roku 1990
  • Víš, že? Česká republika ji podepsala v roce 1991 a nepodepsalo ji Somálsko a USA
  • Víš, že? Obsahuje 42 článků, které popisují jaká jsou Tvoje práva a kdo je povinen dohlížet na to, aby tato práva nebyla porušována.
  • Úmluva obsahuje 4 základní oblasti :
    • Právo na život a přežití – každé dítě má právo na život a na věci, které mu umožní uspokojení základních potřeb (bydlení, jídlo, lékaře..)
    • Právo na rozvoj – dítě má právo na vzdělání, hru, volný čas. Má také právo na informace a přístup k nim, vlastní názor a náboženské vyznání
    • Právo na ochranu – dítě má právo na ochranu před ubližováním, zneužíváním, zanedbáváním, vykořisťováním
    • Právo účastnit se – dítě má právo vyjádřit svůj názor a myšlenku, má právo vyjádřit se k věcem, které se ho týkají.

 

 

Co to je právo?

Právo jsou nějaké věci, které člověk může dělat nebo může mít. Každý člověk má své práva a když je někdo porušuje, může být za to potrestán. Zároveň to ale znamená, že každý člověk – i ty, má své povinnosti. 

Znamená to, že sice máme svá práva, ale musíme myslet i na své povinnosti. Máš právo říct svůj názor, ale máš povinnost nechat říct názor i kamaráda. Máš právo na své vlastní soukromí, ale máš povinnost takové soukromí dopřát i rodičům. Pokud porušuješ své povinnosti, můžeš porušovat někoho práva a sám se dostat do potíží. Je dobré vědět svá práva a nikoho nenechat, aby je porušoval. Musíš znát ale také své povinnosti a ty dodržovat.

Jaká mám práva?

-  Právo na soukromí

-  Právo na svůj vlastní názor

-  Právo na vzdělání

-  Právo na zajištění základních potřeb (bydlení, jídlo, pití apod.)

-  Právo na volný čas

-  Právo na to, aby ti nikdo neubližoval

-  Právo na to, aby tě nikdo sexuálně nezneužíval

-  Právo na to, aby se o tebe rodiče starali

Pokud někdo tvoje práva porušuje, můžeš se obrátit na několik institucí, které mají povinnost tvá práva chránit :

-  Oddělení sociálně právní ochrany dětí

-  Policie České republiky

-  Krizové linky (Linka Bezpečí apod.)

-  Výchovní poradci ve škole, psychologové

-  Neziskové organizace (nízkoprahové kluby apod.)

 

 

Mohu se obrátit i na OSPOD ?

Ano. Jakým způsobem to můžeš udělat je popsáno v dokumentu „Informace o sociálně právní ochraně dětí“. I OSPOD musí dodržovat Tvá práva a zároveň má povinnost je chránit a zabránit tomu, aby je někdo porušoval. Je ale potřeba vždy rozlišit co je Tvé právo a co Tvá potřeba – například chtít nový mobil není právo, ale jenom potřeba. Na OSPOD máš také svá práva :

-  právo vyjádřit se ke všem věcem, které se tě týkají

-  právo na svůj vlastní názor a jeho vyjádření

-  právo na utajení rozhovoru se sociálním pracovníkem a jeho založení do zvláštní důvěrné složky

-  právo obrátit se anonymně na OSPOD

-  právo na bezplatné poradenství a pomoc

-  právo požádat o pomoc a zajištění bezpečí

Při ochraně Tvých práv se OSPOD řídí zákonem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout