Ukrytí obyvatelstva
Ukrytí obyvatelstva je spolu s evakuací základním způsobem kolektivní ochrany. Úkryty, až na výjimky, lze použít především v případě válečných událostí. Na území hl. m. Prahy jsou úkryty jednak stálé tlakově odolné a pak ochranný systém metra.
Ochranný systém metra je vybudován pro ukrytí a přežití obyvatelstva po dobu trvání extrémních podmínek a to jak v době válečného konfliktu tak i v době míru. Poskytuje ochranu před následky ekologických katastrof všeho druhu, důsledky průmyslových havárií, rozsáhlými požáry, zátopami, extrémními meteorologickými podmínkami (větrné smrště) a následky vojenských operací (ochrana před zbraněmi hromadného ničení, před nebezpečným zářením, před chemickým napadením a biologickými zbraněmi).

Obyvatelé MČ Prahy 13 mohou v případě mimořádných událostí k ukrytí využít ochranný systém metra na úsecích Luka - Stodůlky - Zličín (26 000 obyvatel) a Nové Butovice - Jinonice - Radlická (cca 14 000 obyvatel).

Prostory pro ukrytí jsou přístupné ze všech stanic na území MČ Praha 13. Stanic Hůrka a Lužiny lze využít jako spojovací cesty. Kromě vchodů do stanic existují ještě tzv. komory dodatečného vstupu, které slouží ke vstupu do metra po době vyhrazené, tj. 13 minut, kdy se hlavní vstupy uzavřou.
Komory dodatečného vstupu se nacházejí u stanic Nové Butovice, Lužiny a Stodůlky. V případě vyhlášení mimořádných opatření budou výrazně označeny.

Prostředky individuální ochrany
Stát zajišťuje prostředky individuální ochrany pro děti od narození do ukončení povinné školní docházky a pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ostatní obyvatelé Prahy se prostředky individuální ochrany mohou zakoupit v těchto prodejnách

Petr Pícha, V Okruží 2158/12, Praha 3 - Žižkov, tel.: 266 313 167
BLYTH s.r.o., Jabloňová 49, Praha 10, tel.: 272 651 187
Klimafil s.r.o., Slunečná 2, Praha 10, tel.: 274 778 623
Dreager s.r.o., Pod Sychrovem 1/64, Praha 10, tel.: 272 760 141
BIOMEDIKA plus s.r.o., zásilkový prodej, PO BOX 49, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel./fax: 581 771 598 nebo přímo u výrobce:
Gumárny Zubří a.s., Hamerská 9, 756 54 Zubří tel.: 571 662 215, fax: 571 658 744
SIGMA GROUP a.s., ul. J. Sigmunda 79, 783 50 Lutín, tel.: 585 651 331, fax: 585 651 339

Činnost obyvatelstva při ukrytí 
Každý obyvatel by měl před odchodem z bytu do úkrytu upozornit na vzniklou situaci staré a nemocné sousedy, uhasit oheň v kamnech, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít přívod plynu a vody v domě. Poté by měl zavřít všechna okna a byt nebo dům zamknout. Do úkrytu si vezme příruční zavazadlo, které by mělo obsahovat předměty osobní hygieny, vhodné oblečení, jídlo a vodu 2 až 3 dny, kapesní svítilnu, tranzistorové rádio, osobní doklady, cenné věci, případně prostředky individuální ochrany. Při nástupu do úkrytů by se obyvatelstvo mělo držet vyznačených tras a řídit se pokyny pořádkových služeb.

Nouzové zásobování vodou 
Nouzové zásobování vodou je řešeno ve spolupráci s podnikem Pražské vodovody a kanalizace. Pro případ znehodnocení zdrojů má rezervy pitné vody ve vodojemech, které představují spotřebu hlavního města na dobu cca 4 dnů. Je připravena i varianta nouzového zásobování cisternami nebo balenou vodou.

 

Zveřejněno: 30.01.2004 – Admin Administrator ; Přečteno 37123 x
Vytisknout