Výzva chovatelům drůbeže a ptactva

Vzhledem k výskytu ptačí chřipky v okolních zemích a možnosti, že se virus objeví i u nás, vyhlásil Magistrát hlavního města Prahy určitá opatření, týkající se chovatelů drůbeže a ptactva. V pondělí 27. března 2006 došlo na území naší republiky k prvnímu nálezu ptáka, uhynulého na ptačí chřipku. 

Úřad městské části Praha 13 v současné době zpracovává evidenci chovů a chovatelů drůbeže hrabavé a vodní, bažantů, dravců, holubů a exotického ptactva.

Úřad proto žádá všechny chovatele, kteří doposud nebyli osloveni jeho pracovníky, o předání údajů o druzích, počtech chované drůbeže a ptáků a dalších doplňujících informací. Exotičtí ptáci chovaní v bytech v klecích se hlásit nemusí. Dotazník k vyplnění je k dispozici v informační recepci radnice a ke stažení níže na této stránce. Dotazník prosím odevzdejte v informacích na radnici do 15. dubna 2006.

Tento požadavek na předání informací je vázán na zhoršující se nákazovou situaci v zemích Evropské unie. V případě zjištění nákazy na území Prahy budou vámi postoupené údaje využity pro urychlenou realizaci mimořádných veterinárních opatření vyhlášených Městskou veterinární správou v Praze a odhadu nákladů na náhradu ztrát drobným chovatelům. Předání těchto údajů a jejich evidence na Úřadu městské části Praha 13 vyplývají z veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.

Veškerá podezření na nákazu a hromadné úhyny ptáků je třeba neprodleně hlásit na Městskou veterinární správu. Objevíte-li uhynulého ptáka či jakékoliv jiné zvíře, kontaktujte Útulek pro opuštěná zvířata Městské policie v Tróji. V případě potvrzení nákazy budou vyhlášena Městskou veterinární správou další opatření. Bližší informace na stránkách Státní veterinární správy České republiky. Případné doplňující informace sdělí pracovnice v informační recepci radnice.

Kontakty:

Městská veterninární správa v Praze
tel. 222 522 126, 222 513 281 Útulek správy služeb Městské policie hl. m. Prahy
tel. 233 554 242, 283 011 711, 283 011 719 Státní veterinární správa České republiky
www.svscr.cz

 

Jaroslav Matýsek
vedoucí oddělení krizového řízení

 

Zveřejněno: 12.07.2012 – Admin Administrator ; Přečteno 12118 x
Vytisknout