Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo                                                                                            Tisková zpráva

19.10. 2022

Ustavující zasedání nového zastupitelstva Prahy 13


Noví členové Zastupitelstva městské části Praha 13, kteří byli zvoleni v zářijových komunálních volbách, se ve středu 19. října 2022 poprvé sešli na ustavujícím zasedání zastupitelstva, starostou byl již po šesté zvolen David Vodrážka.

Hlavním bodem programu ustavujícího zasedání byly volby jednotlivých orgánů MČ Praha 13, v první řadě starosty. Tato volba proběhla po schválení volebního řádu. Starostou městské části zastupitelstvo zvolilo Davida Vodrážku (ODS), který vykonával funkci starosty již v předchozích volebních obdobích 2002–2006, 2006–2010, 2010–2014 a 2014–2018, 2018–2022.

„Všem zastupitelům gratuluji k získaným mandátům, zvoleným místostarostkám, místostarostům i členům výborům přeji mnoho úspěchů a děkuji za dnešní věcné jednání. Věřím, že společná práce přinese další rozvoj naší městské části tak, aby Třináctka byla pro své obyvatele stále dobrou adresou,“ řekl David Vodrážka. Zastupitelstvo dále rozhodlo, že v následujícím období budou působit čtyři zástupci starosty. Kandidáti navržení jednotlivými stranami se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. Do funkcí místostarostů byli poté zvoleni Petr Zeman (ODS), David Zelený (ODS), Marcela Plesníková (ANO 2011) a Ivana Todlová (TOP09). Starosta David Vodrážka bude mít kompetence vyplývající ze zákona a strategický rozvoj, dále finance, legislativu a sociální oblast; zástupce starosty Petr Zeman má v působnosti oblast majetku, investic, kultury, tělovýchovné a spolkové činnosti; místostarosta David Zelený zodpovídá za oblast bytové politiky, správcovských firem a dopravu, místostarostka Marcela Plesníková má v gesci oblast školství, a životního prostředí a místostarostka Ivana Todlová oblast územního rozvoje a informatiky.

Rada městské části bude v následujícím volebním období opět devítičlenná. Tvoří ji automaticky starosta a čtyři místostarostové, další čtyři radní bylo tedy třeba zvolit. Kandidáti navržení stranami se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. Členy rady byli poté zvoleni Michal Drábek (ANO 2011), Petr Praus (TOP09), Zbyněk Pastrňák (ODS) a Josef Zobal (ANO 2011).

V poslední části zasedání zastupitelstvo jednalo o zřízení jednotlivých výborů. Kromě finančního a kontrolního výboru, jejichž zřízení je na základě § 100 zákona o hl. městě Praze povinné, rozhodlo zastupitelstvo o zřízení dalších sedmi výborů – výboru majetkového, výboru pro Agendu 21, výboru pro životní prostředí, výboru pro evropské fondy a informatiku, výboru sociálního a výboru pro výchovu a vzdělávání a výbor pro dopravu a bezpečnost.

 

Zastupitelstvo také schválilo rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2023.

Mgr. Lucie Steinerová
Vedoucí oddělení tisku a informací
Tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, mob. 773 784 245, E-mail: steineroval@praha13.cz

Ustavující zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstvaZasedání zastupitelstva
Vytisknout