Zveřejněno od:26.06.2020 0:00:00
Zveřejněno do:12.07.2020 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Územní a stavební řízení
Název:Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Bytové domy L 1,2 a M 1,2 a infrastruktura"
Značka:P13-26413/2020
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:ÚMČ Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


2019-59083.pdf

BD_situace_2_st.pdf

koordinacni_situace_2_st.pdf
Vytisknout