Ve vnitrobloku Fingerova vzniklo díky sjednocení několika starších ploch určených dětem úplně nové hřiště určené pro různé věkové kategorie. Bylo zde instalováno spoustu herních prvků. Asi nejvýraznější z nich je tzv. houpací had a kruhová houpačka. Pro nejmenší děti je zde připraveno oplocené pískoviště.
V rámci revitalizace zde bylo vysazeno 17 kusů vzrostlých stromů, které doplňují stávající aleje podél travnaté středové plochy.
Výraznou úpravou prošlo okolí kolem plastiky tzv. „Kamenožrouta“. Půlkruh okolo sochy byl zpevněn mlatovým povrchem a olemován štěrkovým trvalkovým záhonem a keři. 

Na akci byly použity finanční prostředky z dotace Magistrátu hl. m. Prahy a rozpočtu MČ ve výši 7 225 000 Kč.

Dana Céová, odb. životního prostředí

hřiště Fingerova

HŘIŠTĚ FINGEROVA

HŘIŠTĚ FINGEROVA

Vytisknout