Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 px Tisková zpráva
 3. 5. 2017


V hlavním městě začal pilotní projekt sběru bioodpadu. Hnědé popelnice, do kterých bioodpad patří, jsou prozatím rozmístěny na území Prahy 13 u vybraných bytových domů v ulicích Smíchovská, Anny Rybníčkové, Raichlova, Karla Kryla, Švejcarovo náměstí, Nad Dalejským údolím, Přeučilova, Rotavská, Červeňanského, Petrbokova, Eberova a Jaroslava Foglara.
Projekt zajišťuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci se společností Pražské služby, a.s.

Do projektu je přímo zapojeno 33 domů, což čítá téměř 1200 bytů. Počítá se především s bioodpadem vznikajícím v kuchyních, do přistavených hnědých popelnic se mohou dávat i zbytky rostlin, hlína, tráva, rozřezané větvičky, umaštěné papíry, prostě cokoliv, co je rostlinného původu a po vhození do kompostu se dokáže rozložit.
Podle celorepublikového průzkumu je směsný komunální odpad tvořen ze 41 % biologicky rozložitelnou složkou. Tento tzv. bioodpad (zejména kuchyňský) je dosud vyhazován do nádob na směsný odpad. Bioodpad ale může být zpracován tradičním kompostováním, kdy je výsledkem zralý kompost, který se vrátí přímo nebo v podobě substrátu zpátky do půdy.

V rámci projektu bylo rozmístěno 38 popelnic na bioodpad, nejčastěji s objemem 240 litrů. Většina z nich je uzamčena. Svoz je prozatím stanoven 1x týdně, počítá se s navýšením až 2x týdně. Bioodpad je odvážen na průmyslovou kompostárnu Úholičky. Zkušební projekt v Praze 13 je stanoven na jeden rok. Byl rovněž zřízen internetový formulář http://bio.praha.eu, kam se mohou občané přímo registrovat a dostávat tak aktuální informace o výsledcích. 

Bioodpad z domácností, především z rodinných domů, se v Praze sbírá od roku 2004. Komerční varianta služby je dostupná v posledních letech pro kohokoliv, kdo o ní projeví zájem. Kvalita vytříděného bioodpadu a čistota sběru je klíčová pro výrobu kvalitního kompostu. Obsah hnědých popelnic je pravidelně monitorován, a pokud obsahuje příměsi, nelze jej zkompostovat.

Praktické zkušenosti a výsledky budou podkladem pro postupné zavádění celoplošného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu na celém území hlavního města Prahy.

 

Eva Libigerová
tisková mluvčí městské část

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: LIBIGEROVAE@praha13.cz

 
Nadoba_na_bioodpad 2

Vytisknout