Vedení místní Agendy 21 vyhlašuje soutěž o Nejhezčí velikonoční přání. Soutěž je pro všechny věkové kategorie občanů trvale bydlících v Praze 13.

Velikonočním přáním se rozumí jakákoliv kresba, básnička či výrobek s tématikou jara a Velikonoc. Každé dílo odevzdané do soutěže musí být originálem, je zakázáno stahovat z prostředí internetu či kopie již jiných děl.

Vaše soutěžní díla je nutné odevzdat v termínu od 1.3.2022 do 31.3.2022 do vyhrazeného boxu s označením „Velikonoční přání – soutěž“ u informací v přízemí radnice MČ Prahy 13.

Do soutěže budou zařazena pouze díla, která jsou označena jménem, tel. číslem či e-mailovou adresou a doplněna věkem samotného tvůrce.

Díla, která budou doručena ve výše uvedeném termínu, budou vystavena v přízemí radnice a 13 nejzdařilejších děl bude oceněno při zahájení vernisáže.

Odevzdáním soutěžního díla autor souhlasí s použitím pro účely MČ Prahy 13.

Velikonoční přáníMístní agenda

Vytisknout