Čtvrtek 11. 4.  17.00 – 17.45 

Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4

Vakcinace proti vzteklině i dalším nákazám. Více na tel. 603 332 053.

Vytisknout