tisková zpráva pro městské části 2020
Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze

A) Směsný komunální odpad

Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný
komunální odpad o objemu 70 – 1 100 l, jejichž svoz a výsyp je pravidelně zajišťován  určenými 
svozovými  společnostmi.  Četnost  jejich  svozu  se  pohybuje v rozmezí 1 x 14 dní až 7 x
týdně. Počet nádob neustále roste v závislosti na rostoucí zástavbě a zvyšujícím se počtu obyvatel
města.
Povinnost objednat si sběrné nádoby na směsný odpad je v podmínkách hl. m. Prahy uložena
vlastníkovi objektu, který je povinen objednat dostatečný objem těchto nádob v závislosti na počtu
osob, které daný objekt využívají. Tato povinnost je vlastníkovi dána tzv.“ vyhláškou o odpadech“,
jedná se o vyhlášku č. 5/2007 Sb. Hl. m. Prahy, kde je v § 6 uvedeno, že vlastník objektu: „zajistí
u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad, doporučený objem podle druhu
objektu je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky“
Doporučený objem sběrných nádob pro počet osob využívající daný objekt se stanovuje dle typu
zástavby. Pro zástavbu rodinných domů činí 4 l/osobu a den, pro činžovní zástavbu činí 4 – 6
l/osobu a den, a pro sídlištní zástavbu by měly být sběrné nádoby dimenzovány na 5 – 7 l/osobu a
den. Tato litráž je pouze doporučená, pokud např. domácnosti své odpady důsledně třídí, je možné si
objednat velikost nádoby a frekvenci jejího vývozu „na míru“, v souladu se zásadou „čím víc
vytřídíš, tím méně platíš“. Cena za nádobu se tedy v Praze odvíjí od její velikosti a četnosti
vývozu. Systém je pro občany nastaven motivačně v souladu s environmentálními principy, se kterými
pracuje jak národní, tak evropská odpadová legislativa.
Pokud jsou u nemovitosti nádoby permanentně přeplňovány, je potřeba ověřit, zda vlastník objektu u
svozové společnosti objednal dostatečný počet sběrných nádob, případně dostatečnou četnost jejich
svozu. Bohužel vlastníci velice často spoléhají na to, že svozová společnost odveze vše, co je
odhozeno mimo sběrné nádoby. K těmto nádobám je odkládáno prakticky cokoliv – nejčastěji se jedná o
objemný odpad (matrace, kusy nábytku, křesla) ale i vysloužilá elektrozařízení jako jsou TV a PC
monitory, lednice nebo mikrovlnky.