Harmonogram přistavění velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny po dobu 4 hodin vždy od 16 do 20 hodin.
Upozorňujeme, že do kontejnerů zde odložit odpady jako starý nábytek, koberce a linolea,
matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

 
Objemný odpad lze také zdarma odevzdávat do sběrného dvora na adrese:
Puchmajerova 50, Praha 5.

Harmonogram přistavení VOK - březen - duben 

VOK 2023

VOK 2023 březen - duben
VOK 2023 březen - duben II


Vytisknout