Vítání občánků

Úřad městské části Praha 13 pořádá vítání občánků pro děti, které mají trvalý pobyt na území MČ Praha 13. V případě zájmu o pozvání na tuto malou slavnostní akci je potřeba narození dítěte oznámit.

Oznámení o narození dítěte přijímá Nikol Porazilová, a to  
osobně v budově ÚMČ Praha 13, přízemí, kanc. č. 112 nebo 3. patro kanc. č. 433
e-mailem spolu s elektronickým podpisem na adresu: PorazilovaN@praha13.cz  nebo
datovou zprávou

Při osobním oznámení vyplníte předepsaný formulář a předložíte občanský průkaz k ověření totožnosti.
Při oznámení písemnou formou je potřeba uvést jméno/a a příjmení dítěte; datum narození; adresu trvalého pobytu a doručovací adresu (je-li jiná než adresa trvalého pobytu) – viz předepsaný formulář

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat Nikol Porazilovou na tel. 235 011 317.

Přijetí oznámení zaslané e-mailem či datovou zprávou na náš úřad nepotvrzujeme. O termínu a konkrétním čase konání  slavnostního obřadu jsou rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána na jimi uvedenou adresu trvalého pobytu či doručovací adresu cca 3 týdny před konáním akce.  

Vítání občánků probíhá v obřadní síni ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5.

 

Těšíme se na Vás!


Vytisknout