Vážení občané,

rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 13.4.2022 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 23.9 a 24.9.2022.  Ve volebním obvodu Městská část Praha 13 budeme volit nejen Zastupitelstvo městské části Praha 13 ale rovněž Zastupitelstvo hl.m. Prahy.

Veškeré důležité informace o volbách jsou postupně zveřejňovány na našich webových stránkách v sekci Volby nebo na úřední desce. 

přihláška pro zájemce do OkVK

vzor prohlášení o vzdání se kandidatury

vzor delegování členů do OkVKpřehled volebních stran, které podaly kandidátní listinu do ZMČ Praha 13

prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta

Odkaz na webové stránky

protokol - losování čísel volebních stran na hlasovacím lístku

Stanovení počtu prostor pro úpravu hlasovacích lístků a minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 

Jmenovani-zapisovatelu-OkVk 

Telefonní spojení do volebních místností

Informace pro voliče s onemocnění Covid

https://kudykvolbam.iprpraha.cz

Volby 2021

Volby 2020

Volby 2019

Volby 2018

Vytisknout