Vážení voliči,

Voličské průkazy na II. kolo se vydávají od 16.1.2023 do 25.1.2023 v přízemí Úřadu městské části Praha 13, na adrese Sluneční nám. 2580/13,158 00 Praha 5, kancelář č. 111 (ověřování) v těchto úředních hodinách:                      po, st:       8.00 – 18.00 hodin
út, čt, pa: 8:00 - 13:00 hodin

ve středu 25.1.2023 pouze do 16.00 hodin

(jedná se o zákonnou lhůtu, kterou nelze prodloužit)
Žádost lze vyplnit na místě, voličský průkaz na II. kolo obdržíte na počkání
O voličský průkaz na II. kolo můžete dále požádat poštou (s úředně ověřeným podpisem), prostřednictvím datové schránky nebo přes Portál občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni).  V těchto případech končí lhůta pro podání žádosti dne 20.1.2023 v 16.00 hodin (do této doby musí být Vaše žádost doručena na úřad). Tyto voličské průkazy budou pro Vás připraveny k vyzvednutí ve 3. patře, dveře č. 433/434.
Vytisknout