Cestovní pasy s biometrickými údaji

 Datum podání žádosti
Doklad připraven k převzetí
03.02.2020 - pondělí

12.02.2020 - středa

04.02.2020 - čtvrtek

14.02.2020 - pátek

05.02.2020 - pondělí

14.02.2020 - pátek

06.02.2020 - úterý

17.02.2020 - pondělí

07.02.2020 - středa
17.02.2020 - pondělí


  03

Vyhotovený cestovní pas  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel (výdej dokladů), Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice
v úředních hodinách:

pondělí a středa od 8.00 do 17.45
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00

 

 U P O Z O R N Ě N Í !

K převzetí cestovního pasu je nutné předložit doklady, na které jste byli upozorněni při podání vaší žádosti o vydání cestovního pasu


K vyzvednutí hotového dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.


Další informace k vydání cestovního pasu.

Vytisknout