Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji

a s kontaktním elektronickým čipem

 

Datum podání žádosti

 Doklad připraven k převzetí 

20.04.2022

04.05.2022

21.04.2022

09.05.2022

22.04.2022

13.05.2022

25.04.2022

13.05.2022


Vyhotovený občanský průkaz  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel  (výdej dokladů), Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice 
v úředních hodinách:

V současné době je vydávání pořadových lístků z číselníku pro cestovní doklady, občanské průkazy, vyzvednutí hotových dokladů a evidenci obyvatel v pondělí a ve středu z kapacitních důvodů ukončeno v 16.00 hodin.

pondělí a středa od 8.00 do 17.45
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00

K vyzvednutí hotového dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.
Další informace k vydání občanského průkazu.

Vytisknout