Úřad městské části Praha 13
Odbor-kancelář starosty
Oddělení tisku a informací VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 13 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů,
v roce 2007

 

Ve smyslu §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Úřad městské části Praha 13 výroční zprávu za rok 2007 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Oddělení tisku a informací odboru kancelář starosty obdrželo v roce 2007 celkem 7 písemných žádostí o poskytnutí informací, které byly předány k vyřízení příslušným odborům úřadu městské části.

Všechny podané žádosti byly vyřízeny.

Nebylo podáno žádné odvolání podle §16 ani žádná stížnost podle §16a citovaného zákona.   Žádné řízení pro nedodržování ustanovení tohoto zákona nebylo vedeno.

Oddělení tisku a informací vyřídilo denně v průměru 45 telefonických dotazů občanů týkajících se činnosti úřadu městské části. Dalších několik set dotazů bylo v průběhu roku vyřízeno e-mailem. Na stovky telefonických dotazů a e-mailů odpovídaly samostatně také jednotlivé odbory úřadu.

 

Zveřejňování informací

zajišťuje úřad prostřednictvím oddělení tisku a informací, vyvěšováním ve vitrínách před radnicí, vlastními médii a poskytováním informací médiím.

Pracovnice oddělení tisku a informací v recepci ve vestibulu radnice odpovídají na otázky občanů a rozdávají informační materiály. Občané mají možnost v informacích nahlédnout do řady dokumentů (například Zásad pronájmu nebytových prostor a postupu při pronájmu bytů, Rozpočtu Městské části Praha 13), dále do Sbírky zákonů ČR a Věstníku vlády ČR apod. K dispozici jsou informace ze samosprávné oblasti, tj. kontakt na členy zastupitelstva, termíny a program zasedání volených orgánů a veškerá usnesení přijatá radou a zastupitelstvem MČ Praha 13.

 

Vlastními médii jsou:

a) internetové stránky městské části na adrese www.praha13.cz. obsahující podrobné informace o městské části, organizaci a činnosti úřadu a usnesení rady a zastupitelstva.

b) informační zpravodaj Prahy 13 STOP, který byl zdarma distribuován občanům Prahy 13 do 26 000 schránek, obsahuje nejdůležitější usnesení rady a zastupitelstva městské části a informuje veřejnost o aktuálním dění v městské části.

c) TV13 – vlastní televizní kanál Prahy 13. Mikrovlnné vysílání bylo zahájeno v září 2005. TV 13 vysílá regionální zpravodajství, publicistiku a videotextové informace 24 hodin denně.  Kanál provozuje na základě smlouvy s městskou částí společnost AV-Park, která má na televizní vysílání licenci.

d) půlhodinové televizní Aktuality Prahy 13, jejichž výroba a vysílání jsou zajištěny smluvně, jsou vysílány 4x denně na kanálu UPC Express (premiéra je jednou týdně, vždy ve čtvrtek) a poskytují aktuální informace o činnosti úřadu a zajímavosti z veřejného, kulturního a sportovního života Prahy 13.

Poskytování informací hromadným sdělovacím prostředkům zajišťuje tiskový mluvčí úřadu formou aktivního zasílání tiskových zpráv elektronickou poštou a permanentní komunikací s novináři.

 

V Praze dne 29. února 2008

   

 PhDr. Samuel Truschka

 vedoucí oddělení tisku a informací

 


Originál dokumentu ve formátu MS Word 

Zveřejněno: 29.02.2008 – Michaela Vítková ; Přečteno 6007 x
Vytisknout